Wetsvoorstel Studievoorschot aangenomen

De Eerste Kamer is akkoord met het nieuwe stelsel studiefinanciering.

Het nieuwe stelsel definitief

Op 20 januari heeft de Eerste Kamer akkoord gegeven op het wetsvoorstel ‘Studievoorschot hoger onderwijs’. Dit betekent dat het nieuwe stelsel studiefinanciering definitief is en vanaf 1 september 2015 ingaat. De nieuwe maatregelen gelden voor alle studenten die vanaf september 2015 voor het eerst beginnen aan een bachelor studie aan het hbo of op de universiteit. Voor studenten die in september 2015 beginnen aan een master gelden de nieuwe maatregelen ook. De belangrijkste maatregel die dan ingaat, is de afschaffing van de basisbeurs. De aanvullende beurs blijft wel bestaan. Het ministerie van OCW heeft een persbericht uitgebracht.   

Bustour

Om vragen te beantwoorden van studenten over het nieuwe stelsel studiefinanciering, brengt de minister op zaterdag 24 januari een bezoek aan een aantal open dagen. Zo zal zij langsgaan bij de open dagen van Hogeschool Windesheim Flevoland in Almere, Hogeschool Saxion in Deventer en Hogeschool in Nijmegen (HAN).

De minister vindt het belangrijk dat studenten goed voorbereid aan hun studie beginnen. Met haar bezoeken aan de hogescholen wil ze dit onder de aandacht brengen. Tijdens de open dagen kun je de hele dag door vragen stellen over  je studiefinanciering bij de informatiestand van de voorlichters van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).