Nieuwe opleiding in hoger onderwijs

Er komt naast de bachelor en de master een nieuwe zelfstandige opleiding in het hoger onderwijs, de associate degree.

De associate degree-opleiding is een 2-jarige opleiding in het hoger beroepsonderwijs. Deze nieuwe opleiding is bij uitstek geschikt voor mbo-4-gediplomeerden die wel willen doorstuderen maar die af zien van een 4-jarige hbo-bacheloropleiding. Ook biedt de associate degree kansen voor op- en omscholing van volwassenen en werkenden in het kader van leven lang leren.

Studenten kunnen het komende studiejaar kiezen uit 150 nieuwe associate degree-opleidingen. 

Lees meer op de site van het Ministerie van OCW.