Blijven ontwikkelen met het Levenlanglerenkrediet

Iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op reguliere studiefinanciering kan toch onder voorwaarden geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet.

Minister Bussemaker vindt het belangrijk dat de mogelijkheden tot bij- en omscholing niet stoppen na de studietijd: “Het is van groot belang dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen om zo de veranderingen in hun eigen baan bij te houden of om makkelijker van de ene baan naar de andere baan te kunnen overstappen. Met het Levenlanglerenkrediet is dit voor iedereen mogelijk.”

Naar verwachting zullen zo’n 40.000 tot 50.000 mensen per jaar van het krediet gebruikmaken.