Nieuwe maatregelen moeten boetes verlopen OV-studentenkaart inperken

Het ministerieĀ neemt een set aan maatregelen om ervoor te zorgen dat steeds minder studenten tegen een OV-boete aanlopen.

Aan de ene kant krijgen studenten die met een verlopen reisrecht bewust langer blijven doorreizen met de OV-studentenkaart te maken met hogere boetes en ook wordt de pakkans van deze frauderende studenten vergroot. Aan de andere kant worden studenten die vergeten om tijdig hun kaart met reisrecht in te leveren tegemoet gekomen. Wanneer zij niet hebben gereisd met hun verlopen reisrecht, volgt er geen boete. Hebben ze dat onbewust wel gedaan krijgen ze de eerste maand een lagere boete.

Lees meer op de site van het ministerie van OCW.