Ken jij het diplomaregister?

In het online diplomaregister van DUO kun je van veel opleidingen je diplomagegevens bekijken en een uittreksel downloaden.

Het diplomaregister bevat de gegevens van alle diploma’s van door het ministerie van OCW erkend onderwijs, die door de onderwijsinstellingen zijn aangeleverd aan DUO. Je kunt in het register een digitaal overzicht (uittreksel) van je diplomagegevens downloaden. Het uittreksel is een pdf-document met een certificaat. Dit certificaat is het bewijs dat je het document bij DUO hebt gedownload. Dit digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een officiele kopie (gewaarmerkt) van je diploma.

Lees meer op de site van DUO.