Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs

Per 1 september 2018 geldt dat studenten die zich voor het eerst inschrijven in het hoger onderwijs in hun eerste studiejaar de helft minder collegegeld betalen.

Je betaalt dan geen 2060 euro maar 1030 euro voor het eerste studiejaar. Studenten aan een lerarenopleidingen krijgen een extra jaar halvering van het collegegeld. De halvering geldt ook voor studenten aan deeltijdopleidingen, de Open Universiteit en voor opleidingen met een verhoogd wettelijk collegegeld. Meer informatie vind je op rijksoverheid.nl