Blijft de prestatiebeurs voor het hoger onderwijs bestaan en wat houdt dat nu in?

De prestatiebeurs blijft en bestaat vanaf september 2015 uit het studentenreisproduct, de aanvullende beurs en de eenoudertoeslag. Wanneer je binnen 10 jaar je diploma haalt, wordt dit omgezet in een gift. Lukt je dat niet, dan wordt het omgezet in een lening die je moet terugbetalen na je studie.