Wat is bol, wat is bbl?

  • Bol staat voor beroepsopleidende leerweg. Bol is een combinatie van leren en stage. Met bol zit je 5 dagen in de week op school. Daar maak je op een afwisselende manier kennis met de theorie. De praktijkervaring doe je op met stages (en bij sommige opleiding ook bij leerbedrijven).
  • Bbl staat voor beroepsbegeleide leerweg. Bbl is een combinatie van leren en werken. Je zit 1 dag(deel) in de week op school en je werkt 4 dagen in de week bij een bedrijf of organisatie. De praktische ervaring doe je op in je werk. De theorie en begeleiding krijg je op school.