Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?

Sommige opleidingen aan hbo en universiteit hebben een beperkt aantal plaatsen. Zij kunnen dan een numerus fixus instellen. Melden teveel studenten zich aan voor de opleiding? Dan moeten zij meedoen aan een selectie voor een plek. De onderwijsinstelling bepaalt de selectiecriteria en kijkt dan bijvoorbeeld ook naar motivatie en persoonlijkheid.

Lees meer informatie op Rijksoverheid.nl