Hoeveel les- en stage-uren moet ik volgen als ik een mbo-opleiding doe?

Een mbo-student heeft 1600 uur per jaar beschikbaar voor zijn studie. Dit zijn 40 weken van 40 uur. Van die 1600 uren heb je recht op gemiddeld 1000 uur per jaar begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming (stage), maar meer mag ook. De rest van de 1600 uren worden ingevuld met huiswerk en andere onderwijsactiviteiten. De verplichte onderwijstijd is berekend in klokuren (60 minuten). Maar je school bepaalt zelf hoeveel minuten een les duurt.

De verplichte onderwijstijd voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) verschilt van die voor de beroepsopleidende leerweg (bol). Dat geldt ook voor het aantal uren stage dat je moet lopen. Lees hierover meer op Rijksoverheid.nl