Zijn er ook schoolvakanties in het mbo?

Ja, voor bol-opleidingen wordt de algemene vakantie-indeling gehanteerd zoals beschreven op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties

Bbl-opleidingen kunnen daarvan afwijken.