Vanaf wanneer gelden de centrale mbo-examens taal en rekenen?

In het mbo moeten studenten een centraal examen doen in Nederlands en rekenen. De overheid voert het centraal examen van deze vakken in stappen in. Mbo-4 studenten moeten sinds 1 augustus 2014 verplicht een centraal examen Nederlands afleggen als ze hun diploma willen halen. Vanaf 2015-2016 geldt dat ook voor rekenen.

Studenten die een opleiding mbo-2 of mbo-3 volgen, startten in 2015-2016 met Nederlands. In het schooljaar 2016-2017 gevolgd door rekenen. De resultaten tellen nog niet mee voor het diploma.