Geldt het leenstelsel ook voor mbo-studenten?

Nee. Een mbo-student kan nog steeds een basisbeurs (voor thuis- of uitwonenden) krijgen. En daarnaast een aanvullende beurs en/of een lening aanvragen. Voor niveau 3 en 4 geldt dat de basis- en eventuele aanvullende beurs en het studentenreisproduct een prestatiebeurs zijn. Een prestatiebeurs is een lening die wordt omgezet in een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt.