Wanneer heb ik recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct?

Je hebt recht op studiefinanciering wanneer je een mbo bol-opleiding of een opleiding aan een erkende hogeschool of universiteit volgt en je bent onder de 30 jaar. Sinds 1 september 2015 is de studiefinanciering in het hoger onderwijs veranderd. Een leenmogelijkheid (studievoorschot) heeft de basisbeurs vervangen. De aanvullende beurs en de ov-jaarkaart blijven wel bestaan. Voor mbo-studenten blijft de basisbeurs gewoon bestaan. Sinds 2017 hebben mbo-studenten onder 18 jaar ook recht op een ov-jaarkaart. Zie ook: Rijksoverheid.nl