Wat is een praktijkovereenkomst (POK)?

Voor een opleiding in de bbl moet je een praktijkovereenkomst (POK) hebben. Je werkgever moet een erkend leerbedrijf zijn. In de POK staan de afspraken tussen de school en de werkgever over onder andere begeleiding, verzekering en aansprakelijkheid. Het is een wettelijke verplichting. De POK moet getekend zijn ingeleverd. Zorg ervoor dat jijzelf en de werkgever de POK getekend hebben.
Ben je jonger dan 18 jaar op de startdatum van de opleiding, dan moet je ouder/verzorger tekenen. De school zorgt voor de ondertekening door het kenniscentrum. Heb je op 1 oktober geen werkgever gevonden en dus geen POK, dan bekijk je samen met de school welke mogelijkheden er voor jou zijn om een opleiding te volgen in de bol.