Wat is het bindend studieadvies (BSA) in het hoger onderwijs ?

Een bindend studieadvies (BSA) is een beslissing van de universiteit of hogeschool over de voortgang van je studie. Elke student krijgt dit advies aan het einde van het eerste studiejaar. Het advies kan negatief zijn. Je moet dan stoppen met je studie. Dit is het geval wanneer je niet genoeg studiepunten hebt en er geen bijzondere omstandigheden gelden. Zie ook: Rijksoverheid.nl