Wat is het studievoorschot? (hbo/wo)

Studievoorschot is een andere naam voor het leenstelsel, de studiefinanciering die sinds september 2015 voor het hoger onderwijs geldt. Die studiefinanciering bestaat uit een lening, het studentenreisproduct en eventueel een aanvullende beurs. Je kunt ervoor kiezen om tot maximaal € 870 per maand te lenen. Voor studenten van wie de ouders gezamenlijk minder dan € 46.000 verdienen per jaar, is er de aanvullende beurs. Deze beurs kan oplopen tot maximaal ongeveer € 390 per maand als het gezamenlijk inkomen van je ouders lager is dan €30.000. Boven dat inkomen loopt het bedrag dat je kunt krijgen als beurs terug.