Wat kost een mbo-opleiding?

Voor een mbo-opleiding moet je zelf het leermateriaal betalen zoals boeken, schriften, readers of speciale spullen die nodig zijn voor het volgen van een opleiding. De hoogte van deze studiekosten verschilt per opleiding. Meestal liggen de kosten tussen de €500 en €1.000 per jaar. De onderwijsinstelling mag voor extra diensten en activiteiten zoals excursies een vrijwillige bijdrage vragen. Studenten en ouders bepalen zelf of zij willen betalen om van deze diensten of activiteiten gebruik te maken. Mbo-studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen: voor het studiejaar 2018-2019 is dit €1.155. Mbo-studenten van 18 jaar of ouder betalen cursusgeld als zij een deeltijdopleiding of de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen. Voor het studiejaar 2018-2019 is dit voor niveau 1 en 2 €240 en voor niveau 3 en 4 €582. Meer informatie vind je op Rijksoverheid.nl