Wat zijn bachelor, master en associate degree in het hoger onderwijs?

Dit zijn internationale titels die je mag gebruiken als je een opleiding aan een hogeschool of universiteit hebt voltooid. Een bacheloropleiding kun je volgen aan een hogeschool of universiteit. De tweejarige hbo-opleiding associate degree (Ad) kun je volgen aan een hogeschool. Een masteropleiding volg je meestal aan de universiteit, maar ook hogescholen bieden masteropleidingen aan. Zie ook: Rijksoverheid.nl