Wie houdt de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs in de gaten?

De onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs dat ze bieden. De Inspectie van het Onderwijs is aangesteld door de overheid en houdt toezicht op de kwaliteit en maakt een kwaliteitskaart van de onderwijsinstelling. 

Daarnaast laat de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) jaarlijks een studententevredenheidsonderzoek uitvoeren onder mbo-studenten: de JOB-monitor. Daar kun je lezen wat mbo-studenten zelf vinden van de opleiding.