Voorzieningen bij onderwijsinstellingen

Hoe zit het met voorzieningen bij onderwijsinstellingen?

Handicap-studie.nl

Is jouw school toegankelijk? Kijk op Handicap-studie.nl

Regelhulp.nl

Voorzieningen voor studeren met een functiebeperking of chronische ziekte. Kijk op Regelhulp.nl