Stopzetten studiefinanciering

Heb je je opleiding afgerond of ben je gestopt? Vergeet niet je studiefinanciering en je studentenreisproduct op tijd stop te zetten.

Duo.nl

Geef de datum waarop je bent uitgeschreven door aan DUO via Duo.nl.

Duo.nl

Zet zelf je studentenreisproduct stop. Meer info op Duo.nl.

Studentenreisproduct.nl

Hoe stop je een studentenreisproduct? Ga naar Studentenreisproduct.nl.

Ns.nl

Je kunt nog altijd met korting reizen in het OV. Kijk op Ns.nl.