Klachten over onderwijs

Ben je ontevreden over je onderwijs? Kom in actie.

Jobmbo.nl

Een klacht over opleiding of school? Kijk op jobmbo.nl

Rijksoverheid.nl

Informatie over waar je een klacht kun indienen lees je op Rijksoverheid.nl

Ombudslijnmbo.nl

Alles over klachtafhandeling in het mbo lees je op ombudslijnmbo.nl

Onderwijsinspectie.nl

Neem contact op met de inspectie via onderwijsinspectie.nl