Examens

Als je nu start met een mbo-opleiding moet je een extra examen doen voor taal en rekenen. Voor Nederlands is er een centraal examen en een instellingsexamen. Voor rekenen gebeurt dit alleen door een centraal examen. Hier vind je meer informatie over deze nieuwe examens.

Examenblad MBO

De officiële website over centrale mbo-examens Examenbladmbo.nl

Rijksoverheid

Alles over MBO-examens op Rijksoverheid.nl

Voorbeeldexamens

Voorbeeldexamens vind je op Examenblad MBO

College voor Toetsen en Examens

Wie maakt de examens? CvTE

Taalenrekenen.nl

Informatie over de referentieniveaus op Taalenrekenen.nl