Begin met Studeermeteenplan.nl

Deze website is het startpunt voor vmbo'ers , mbo'ers en havo- en vwo-scholieren die willen gaan studeren in het middelbaar beroepsonderwijs of in het hoger onderwijs. Maar ook voor studenten die willen doorstromen of willen wisselen van studie. Voor ouders kan deze website handig zijn om zich te oriënteren op de keuzemogelijkheden van hun kind.

Welke informatie kun je vinden?

De keuze voor een studie in het mbo, hbo of aan de universiteit begint met de profielkeuze op de middelbare school. De profielkeuze bepaalt immers welke studies je later kunt gaan doen. Op het moment dat je daadwerkelijk voor een studie moet kiezen, is er aan aantal zaken waar je over na moet denken. Welke studie past bij mij? Waar wil ik studeren? Hoe kan ik mij inschrijven voor de studie? Hoe regel ik mijn studiefinanciering en studentenreisproduct? Hoe zit het, als ik op kamers ga, met de huurtoeslag en mijn rechten als kamerhuurder? Wat moet ik allemaal verzekeren als ik op mezelf ga wonen? Kom ik in aanmerking voor een zorgtoeslag? Het antwoord op deze vragen en meer vind je door je goed te oriënteren en te informeren. Begin daarom met Studeermeteenplan.nl voor een overzicht van websites die voor jou interessant kunnen zijn.