Overzicht van websites

Op Studeermeteenplan.nl vind je links naar websites die aankomende studenten in het mbo, hbo of aan de universiteit veel gebruiken of die hen hebben geholpen bij het maken van de juiste keuzes.

Onderzoek

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft onderzoeksbureau GFK Intomart in 2015 een enquête uitgezet onder eindexamenkandidaten van vmbo, havo en vwo en eerstejaars studenten die net een studiekeuze hebben gemaakt voor mbo of hoger onderwijs. Daarnaast zijn ook ouders bevraagd omdat ze een belangrijke rol spelen in het maken van een profiel- of studiekeuze. Het onderzoeksrapport 2015 is hier (PDF, 432 KB) te downloaden.