Overzicht van websites

Op Studeermeteenplan.nl vind je links naar websites die aankomende studenten in het mbo, hbo of aan de universiteit veel gebruiken of die hen hebben geholpen bij het maken van de juiste keuzes.

Onderzoek

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft onderzoeksbureau GFK Intomart een enquête uitgezet onder eindexamenkandidaten van vmbo, mavo, havo en vwo, eerstejaars studenten die net een studiekeuze hebben gemaakt voor mbo of hoger onderwijs. Daarnaast zijn ook ouders bevraagd omdat ze een belangrijke rol spelen in het maken van een profiel- of studiekeuze. Deze enquête wordt jaarlijks uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de beschikbare en relevante informatie online. Het onderzoeksrapport is hier (PDF, 432 KB) te downloaden.