Waarom deze site?

Scholieren en studenten moeten zich goed kunnen voorbereiden op hun studie in het middelbaar beroepsonderwijs of het hoger onderwijs. Studeermeteenplan.nl is een uitbreiding op alle hiervoor bedoelde inspanningen van middelbare scholen, hogescholen, universiteiten en anderen.

Startpunt

Studeermeteenplan.nl voorziet in de behoefte aan een overzichtelijk informatiepunt vanuit de overheid en sluit aan bij de diverse wetswijzigingen voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs, Studie-in-Cijfers-informatie en het stimuleren van loopbaanoriëntatie en –begeleiding op middelbare scholen. Al deze ontwikkelingen moeten goede studiekeuzes beter mogelijk maken. Studeermeteenplan.nl helpt daarbij door scholieren en studenten die (opnieuw) een studie moeten kiezen een overzicht te bieden van websites die voor hen van belang kunnen zijn.

Studeermeteenplan.nl is samen met de scholieren- en studentenbonden (LAKS, JOB, ISO, LSVb, LKvV) ontwikkeld. Scholieren en studenten hebben aangegeven welke informatie zij nodig hebben op het moment dat ze gaan studeren in het middelbaar beroepsonderwijs of het hoger onderwijs. Deze samenwerking vormt de basis van Studeermeteenplan.nl.