Samenwerking

Studeermeteenplan.nl is tot stand gekomen in samenwerking met diverse belanghebbenden zoals de scholieren- en studentenbonden, Studiekeuze123, De Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL) en de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL).

Het LAKS-scholierenpanel, het JOB-studentenpanel en de besturen van de scholieren- en studentenbonden, het LAKS, JOB, ISO, LSVb en het LKvV, hebben meegedacht over de inhoud en de vorm van Studeermeteenplan.nl. Alle bonden hebben ook een vertegenwoordiger die in de Redactieraad van Studeermeteenplan.nl zit. De Redactieraad denkt mee over de inhoud en komt met nieuwe ideeën zodat de website altijd actueel blijft. Er is regelmatig afgestemd met Studiekeuze123, omdat zij belangrijke informatie geeft over het opleidingenaanbod in het hoger onderwijs en het maken van een studiekeuze. Hetzelfde geldt ook voor de twee decanenverenigingen in het voortgezet onderwijs (VvSL en NVS-NVL). DUO heeft voor het ministerie van OCW de website ontwikkeld.

Interstedelijk Studenten Overleg
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
Landelijk Aktie Komitee Scholieren
Landelijke Kamer van Verenigingen
Landelijke Studenten Vakbond
Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders
Studiekeuze123
Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders